Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у межах регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія
 

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі «Типових правил», та затверджуються директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- видає вступнику розписку про прийом його документів, завірену підписом відповідального секретаря приймальної комісії та печаткою училища;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в училище,

оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди.

Прийом учнів до училища здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України: серія АВ №586034 від 30.06.2011р. та додатку серія АВ №586034 рішення ДАК від 30.06.2011 року протокол №88; ;

Форма навчання – денна.

 

Порядок проходження медичного огляду вступників

Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.02.2012р., № 110) з лікарським висновком про професійну придатність навчатися за обраною професією.

Медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) за формою 086/о вступники подають до приймальної комісії училища у визначений термін.

 

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання

Вступники до приймальної комісії подають заяву про необхідність забезпечення місцем у гуртожитку. Порядок надання житлової площі та проживання в гуртожитку здійснюється на основі Положення про учнівський гуртожиток ПТУ № 56 с. Яреськи.

 

Порядок роботи приймальної комісії

Приймальна комісія працює кожного дня (крім вихідних) з 8.00 до 16.00 год.

2.6. Прийом документів проводиться відповідно до затверджених в установленому порядку робочих навчальних планів з 1 лютого по 25 серпня 2019 року, а у разі рішення Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо продовження набору – до 01.10.2019.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають до приймальної комісії особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- свідоцтво про здобуття базової середньої освіту для вступників на базі базової середньої освіти або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіту для вступників на базі повної загальної середньої освіти - оригінал за умови вступу на денну форму навчання за регіональним державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію.

· Копію паспорта;

· автобіографію;

· медичні довідки про стан здоровя (ф-086/0, 0-63/о);

· довідка з місця проживання та про склад сімї;

· 6 фотокарток розміром 3×4;

· ідентифікаційний код (копія);

· копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорта громадянина України у формі ID- картки, військовий квиток або посвідчення про прописку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому
 

4.1. Прийом до училища здійснюється шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

Середній бал атестата (свідоцтва) розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата (свідоцтва) та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. (Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються). Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

4.2. У випадку якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого в додатку документа про освіту.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 

V. Зарахування
 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надає таке право;

- особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

В протокол заносяться дані: прізвище, ім’я та по-батькові вступника, середній бал документа про освіту; пільги, які має вступник.

 

5.4. Порядок оскарження результатів конкурсного відбору

Оскарження результатів конкурсного відбору подається особисто вступником у письмовій формі (заява) в триденний термін після їх оголошення на ім'я голови приймальної комісії.

За наказом директора училища створюється апеляційна комісія, яка розглядає заяву та приймає рішення щодо зарахування на навчання.

Рішення апеляційної комісії приймається після оскарження та доводиться до відома вступника.

5.5. Зарахування в училище оформляється протоколом приймальної комісії та затверджується наказом директора училища.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до навчального закладу на навчання здійснюється у межах обсягів регіонального замовлення відповідно до чинного законодавства.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додаткові прийоми.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до училища здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.