Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні порадищодо написання власного висловлення


 


 

 


 

Завдання з розгорнутою відповіддю виконувати, напевно,найскладніше. Воно вимагає від Вас застосування вмінь формулювати й обстоювати власну позицію, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх міркувань, робити висновки, логічно й послідовно викладати думки у зв’язному тексті.

Результатом виконання такого завдання єстворення власного висловлення (письмової роботи) з викладом свого ставлення до наведеного твердження чи окресленої проблеми.

Власне висловлення – це специфічний текст, у якому Ви обстоюєте й доводите свою позицію у форматі, запропонованому в сертифікаційній роботі.З одного боку, такий текст є результатом Вашої творчості, він цілкомвідбиває Ваші думки й переконання, демонструє Вашу мовленнєву вправність і рівень культури. З іншого, –це результат виконання тестового завдання, якепередбачає задану структуру й вимагає створювати цей текст у певному жанрі.

Формулювання відкритого завдання з розгорнутоювідповіддю в тестовому зошиті ЗНОз української мови і літератури у 2017 році було поданоу такий спосіб:

Прочитайте наведений текст.

Часто можна почути думку, що з грубою, невихованою особою варто говорити «її мовою», оскільки вона, мовляв, не розуміє іншої. Водночас багато хто вважає, що коли в стосунках із такими людьми ми почнемо грати за їхніми правилами, то вже нічим не відрізнятимемося від них.

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як варто чинити, зіткнувшись із невихованістю, непорядністю іншоїлюдини?

Виконуючи таке завдання, аргументуйте свою позицію, керуючись інструкцією в тестовому зошиті.Насамперед сформулюйтетезу, тобто речення або кілька речень, де було б відбито Ваше розуміння порушеної проблеми та ставлення до неї. Тожформулюйте тезу чітко й однозначно, не змінюйте її в процесі доведення.Далі обґрунтуйте свою тезу, наведіть два–трипереконливі пояснення,які найкраще підтвердять Ваші міркування. Необхідно, щоб аргументи не дублювали один одного, не суперечили один одному й сукупно були достатніми для обґрунтування тези.

До кожного з таких аргументів наведіть приклад. Приклад –це ілюстрація істинності Вашої тези. Один з прикладів має бути з художньої літератури або інших видів мистецтва. Зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору. Інший приклад має стосуватися історії, суспільно-політичних подій чи Вашого життєвого досвіду. Зосередьтеся на тому, щоб продемонструвативмотивований зв’язок наведених прикладів з Вашою позицією.

Сформулюйте висновок, котрий підсумував би Ваші міркування. Пам’ятайте, що висновок маєпослідовно випливати з попередніх міркувань і бути логічно пов’язаним із висунутою тезою.

Прагніть викладати свої думки чітко, зрозуміло, логічной послідовно.

Логічність виявляється в композиційномуструктуруванні етапів розвитку думки, у дотриманні причинно-наслідкових зв’язків між попередньою та наступною думкою, у доречності використаних фактів, їх смисловій мотивації.

Послідовність викладу думок реалізується дотриманням смислових зв’язків між реченнями.

Попереднє речення, як правило, є смисловим підґрунтям для подальшого розгортання думки.

Допомагають логічно й послідовно передати перебіг Ваших думок вставні слова й словосполучення, які додають роботі персональності (на мою думку, явважаю, як мені здається й ін.), емоційності (на щастя, на радість, на жаль, як не прикро), визначаютьчерговість застосованих аргументів (по-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку).

Дотримуйтесянорм української орфографії, пунктуації, граматики та стилістики. Вживайте ті слова і конструюйте речення, щодо правильногонаписання й побудови яких Ви не маєте сумнівів.

Отож, усе залежить від Вас – Вашої кропіткої й постійної навчально-тренувальної діяльності впродовж часу, відведеного на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, і цілеспрямованої, чіткої роботи у процесі написання власного висловлення на реальному ЗНО. Обирайтедля себе пріоритети й крокуйтедо поставленої мети з усвідомленням лише власної відповідальності за свої результати.

З програмою ЗНО з української мови і літератури та критеріями оцінювання власного висловлення Ви можете ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Предмети ЗНО».


 


 

Бажаємо успіхів!

Характеристика сертифікаційної роботи ЗНО з української мови і літератури 2018 року та

особливості роботи з різними формами тестових завдань

Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 03.02.2016 р. № 77)


 

Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами:

Українська мова:

 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
 2. Лексикологія. Фразеологія
 3. Будова слова. Словотвір
 4. Морфологія
 • Іменник
 • Прикметник
 • Числівник
 • Займенник
 • Дієслово
 • Прислівник
 • Службові частини мови
 • Вигук
 1. Синтаксис
 • Словосполучення
 • Речення
 1. Стилістика
 2. Розвиток мовлення.

Українська література:

 1. Усна народна творчість
 2. Давня українська література
 3. Література кінця ХVІІІ початку ХХ століття
 4. Література ХХ століття
 5. Твори українських письменників-емігрантів
 6. Сучасний літературний процес


 

Загальна кількість завдань: 58

На виконання тесту відведено 180 хвилин

Максимальна кількість балів 104


 


 

Особливості форм тестових завдань та їх оцінювання

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23*, 29-33*, 34-53).

До кожного завдання пропонується чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

Як виконувати:

§

Уважно прочитайте основу завдання, перегляньте всі варіанти відповіді й оберіть правильний.

§

Основа завдання може бути незакінченим реченням, продовження якого треба шукати серед варіантів відповіді.

§

Обираючи правильний варіант відповіді, Ви тим самим робите речення закінченим і правильним.

§

Іноді основа завдання може бути спонукальним реченням, яке починається словами з’ясуйте, визначте, укажіть тощо.

§

У цьому випадку Ви також маєте вибрати один варіант із запропонованих. І саме цей варіант буде тим, що Ви з’ясували, визначили, указали.

Як оцінюється:

За виконання завдань цієї форми можна отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь, або більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (24-28*, 54-57).

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами, тобто утворити «логічні пари».

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Як виконувати:

У таких завданнях Вам буде запропоновано дві колонки інформації. Явища чи факти, наведені в лівій колонці й позначені цифрами, треба поєднати з явищами чи фактами, наведеними в правій колонці й позначеними літерами. Таким чином утворюються чотири «логічні пари».

Пам’ятайте, що один факт у правій колонці буде зайвим.

Як оцінюється:

Ця форма завдань оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали:

1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не зазначено жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.


 

3. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№58*)

Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументованого висловлення на дискусійну тему, яке необхідно записати у бланк відповідей Б.

Як виконувати:

У завданнях цієї форми Вам не пропонують варіантів відповіді.

§

Уважно прочитайте формулювання завдання в тестовому зошиті.

§

Викладіть своє ставлення до наведеного твердження чи окресленої проблеми, керуючись поданою до завдання інструкцією.

§

Працюйте над власним висловленням на чернетці в тестовому зошиті.

§

Перепишіть роботу на бланк Б. Ще раз перечитайте написане. За потреби внесіть акуратні виправлення.

З більш детальними рекомендаціями щодо роботи з цією формою завдання Ви можете ознайомитися на нашому сайті у розділі «Методичні поради щодо написання власного висловлення».

Як оцінюється:

Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення:

1. Теза: 0, 1або 2 тестові бали.

2. Аргументи: 0, 1або 2 тестові бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва:

0, 1 або 2 тестові бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя:

0, 1 або 2 тестові бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестові бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 тестові бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали.

Увага!

* - завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації


 

Бажаємо успіхів!